Mario Fernandes Cabral

Mario Fernandes Cabral

Diretor Servisu Munisipal Planeamentu Integradu no Dezenvolvimentu

  • Telefone: 77626889

    Email: N/A

  • Pelouros/Área de responsabilidades:

    Planeamentu Integradu no Dezenvolvimentu

Diretor Servisu Munisipal Planeamentu Integradu no Dezenvolvimentu

N/A
N/A

© 2023 Authoridade Municipio de Lautem