Konkursu ba Kargu Sekretariu Munisipiu Lautém 02/06/2023 | 02/10/2023 | Administrasaun Munisipiu Lautem
Category:

VAGA. Konkursu Internu Por Merito ba Kargu Sekretariu Munisipiu Lautém. Ba interesante sira hotu atu hatene informasaun kompletu hare iha anexu ou bele ba direitamente hare iha Kuadru Avizu Administrasaun Munisipiu no Postu Administrativu sira iha Munisipiu Lautém. Ba kandidatu ne’ebe atu konkore bele submete dokumentus ba iha Diresaun

© 2024 Lautem Muncipality Authority