Naran Nain Fatin Orsamentu Data Estadu
Konstrusaun Edifísiu Foun Administrasaun Postu Administrativu Lore Ministerio Administrasaun Estatal Lore $144,903.83 [N/A - N/A ] ACTIVE
Konstrusaun Morru Haleu Edifísiu Administrasaun Munisípio Lautém, Uma Seguransa no Jardin Ministerio Administrasaun Estatal Lospalos $145,363.15 [N/A - N/A ] ACTIVE
Rehabilitasaun Estrada husi Luarai ba Bauro UNDP Green Climate Fund ( GCF ) Luarai & Bauro $141,795.00 [11/24/2022 - 06/24/2023 ] ACTIVE
Rehabilitasaun Rezidencia Administrador Municipio, Morru no Uma Seguransa Ministerio Administrasaun Estatal Lospalos $251,975.70 [N/A - N/A ] ACTIVE

© 2024 Autoridade Municipal Lautém